Kalvystės istorija Lietuvoje

juodo-plieno-tureklai-3-www.metalo-gaminiai.ltTačiau, nepaisant geležies rūdos kiekio, kai kuriuose Lietuvos mies­tuose ir miesteliuose jau nuo XVI-XVII a. telkėsi prekyba, amatai ir smulkioji pramonė. Tarp tokių miestų ir miestelių, neminint LDK did­miesčių (Vilniaus, Kauno ir Gardino), buvo Jonava, Kretinga, Plungė, Varniai, Vladislavovas (Kudirkos Naumiestis), Jurbarkas, Veliuona ir net visai nedideli miesteliai, kartais išaugdavę į valsčių centrus – Kre­kenava, Rozalimas, Seirijai, Butrimonys, Semeliškės, Veisiejai, Kap­čiamiestis. Iš jų ypač skyrėsi buvęs Alytaus apskrities valsčiaus cen­tras – Seirijai. Juose jau nuo XVIII a. pabaigos, o ypač nuo XIX a. vidurio buvo daug siuvėjų, batsiuvių, kalvią, šaltkalvių ir kitokių amati­ninkų. Didelę jų dalį iki pat XX a. trečiojo dešimtmečio, kaip ir dauge­lyje kitų Lietuvos miestų ir miestelių, sudarė žydų tautybės prekybi­ninkai ir amatininkai. Čia bus paminėti tik keletas jų. Ypač reiktų iš­skirti kalvių ir šaltkalvių Krigerių giminę. Ją gana tiksliai galima atsek­ti XIX a. antros pusės archyvuose esančiuose dokumentuose, tačiau ši žydų giminė Seirijuose įsikūrė daug anksčiau (XVIII a.?). Čia kalviais dirbo tėvas (ar senelis) Leibus Krigeris, gim. 1867 m., kuris kalvystės mokėsi iš tėvo Iciko; taip pat kalviavo ir Leiba(us) Krigeris, s. Aiziko (apie 40 m.), šaltkalviu dirbo Mauša Krigeris, s. Leibo (apie 34 m.).

Toliau minimos kitos žydų giminės. Pas tėvą Leizeri Smytą kalviauti mokėsi 3 sūnūs, todėl iš viso jo kalvėje dirbo 4 kalviai. Taip pat kal­viais jau XIX a. pab.-XX a. pradžioje dirbo Izraelis Veismanas, tėvas ir sūnus Maušas ir Joselis Kuperšmitai, broliai Lazeris ir Maušas Krins-kiai, šaltkalviais – Leibus Fridkauskas, Motelis Mileris, broliai Zuselis ir Leibus Simchauskai, o jų tėvas Perecas buvo skardininkas nerudijancio plieno tureklai. Tik XX a. 3 ir 4 dešimtm. vis daugiau lietuvininkų ar kadaise iš Prūsijos atsikėlu­sių ir jau spėjusių sulietuvėti vokiečių (prūsų) ėmė verstis (tuose pa­čiuose Seirijuose!) įvairiais amatais, taip pat ir kalvyste. Tuo laiku Sei­rijų valsčiuje kalviais dirbo Antanas Laibinis, Juozas Tidmanas, Boles­lovas Buccvičius, Juozas Stočkūnas, Aleksandras Benderis, gini. 1894 m., o jo giminaitis (?) Juozas Benderis, taip pat gim. 1894 m., buvo kalvis, račius, kurpius ir kiti. Butrimonyse tuo laiku jau greta lietuvių kalviais tebedirbo keletas žydų: Leibus Levinas, Icikas Jacovskis ir kiti. Butrimonyse tada buvo net 19 smulkiosios pramonės įmonių.

Anksčiau minėtus faktus patvirtina Alytaus pramonės apygardos darbo inspektoriaus 1933-1934 m. surinkti duomenys. Pavyzdžiui, But­rimonių valsčiuje užregistruotos 23, o miestelyje – 8 kalvės, kuriose dirbę kalviai (dauguma jų – žydai) turėjo po 2 samdomus darbininkus. Tik vieno Leibaus Levino kalvėje dirbo 3 samdomi „gizeliai” (pagalbi­niai darbininkai). Ir Seirijuose, ir Butrimonyse, ir apskritai Dzūkijoje buvo susitelkę gana daug kalvių ir šaltkalvių. Antai Daugų valsčiuje tarpukariu buvo net 36, o Dauguose – 5 kalvės, kurias laikė taip pat daugiausiai žydai. Siame valsčiuje kalvėse (ir miestelyje, ir kaimuose, jeigu teisingai buvo surinktos žinios) dirbo tik po vieną samdytą darbi­ninką. Net septyniuose šio valsčiaus kaimuose buvo po 2 kalves, o Dvar-čėnų kaimą galima laikyti tikra amatininkų gyvenviete. Jame, be dvie­jų kalvių, dar buvo 3 staliai ir 2 vyriškų drabužių siuvėjai. Ignalinos r. Pakalniškių kaime, be kitų amatininkų, buvę net 5 kalviai. Toks kalvių skaičius buvęs ir Rimdžiūnų kaime Gervėčių apyl. (dabar – Baltarusi­joje). Keletas kalvių, daugiausiai vokiečių, buvo ir Šiaudinių k. Kidu­lių vlsč. (Sakių apskrityje). Manau, kad tokie atvejai labai reti ir juos tenka laikyti kalvystės amato išimtimis, savotiškomis anomalijomis).

Jau minėjau, kad daugelyje didesnių ar mažesnių Lietuvos miestų ir miestelių, ypač įsikūrusių prie svarbių ir patogių prekybos kelių (ne­paisant minėtos „bajorų gadynės” ir balų rūdos kiekio), jau XVII-XVIII a., o dar labiau XIX a. antroje pusėje buvo susitelkę gana daug.

 

Socialiniai tinklai ir pažintys

Su Google. Kalbama, jog portalas netgi atmetė siūlomus 30 milijonų JAV dolerių iš paties Google. O Bostone Markas Cukerbergas, kaip ir kiti Harvardo studentai dvyniai Vinklvosai, taip pat užsiregistravo Friendster.

Regis, Friendster susilaukė didelės sėkmės. Abramsas puikavosi ant žurnalų viršelių. Vis dėlto įpusėjus metams vartotojų entuziaz­mas pradėjo blėsti. Prie portalo jungėsi milijonai vartotojų, todėl serverių darbas pastebimai lėtėjo. Jie neatlaikė tokio krūvio, kurį sukūrė milžiniška sėkmė. Kad atsidarytų puslapis, reikėjo laukti dvidešimt sekundžių. Prasidėjo ir rūpesčiai su vartotojais: portalas įsivėlė į kovą su tais, kurie specialiai kūrė naujus profilius svetainėje www.meiluziai.lt su išgalvotais vardais bei tapatybėmis, naudodami animacinių filmų herojus ar savo šunis. Abramsas buvo tvirtai nusistatęs, kad Friends­ter vartotojai privalo naudoti tikrus vardus ir daugelį apsimetėlių išspyrė. Iš dalies stengdamasi Įveikti brangiai atsieinančius techninius nesklandumus, kompanija 2003-iųjų rudenį priėmė didelę piniginę injekciją iš dviejų garsių rizikos kapitalo fondų – 13 milijonų dolerių iš Benchmark Capital bei Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Paskutiniu metu lankydamasis pas Friendster steigėją, dabar dir­bantį virtualių kvietimų versle Socializr, jo biure San Fransiske, vis dar matau tą patį linksmybes mylintį, tik kiek susikrimtusį žmogų. Pirmieji žodžiai, kuriuos iš jo išgirstu įėjęs vidun, būna pasiūlymas išgerti tekilos. Tą patį pasiūlo dar kelis kartus besikalbant, nors kaskart atsisakau.

Faktas toks: portalui paskutinieji dveji metai nebuvo patys geriausi, – prisipažįsta jis ir galiausiai pradeda kalbėti apie reikalus. Paaiškina, kaip nepasiteisino visa virtinė prastų inžinerinių sprendi­mų paspartinti IttąFriendster veikimą ir kaip galiausiai investuotojai jį pašalino iš generalinio direktoriaus posto 2004-ųjų kovą.Abramsas – vienas žymiausių socialinių tmklalapių novatorių, tačiau neslepia, jog savo sėkmę grindė kitų idėjomis.

Pati koncepcija nebuvo nauja, – pripažįsta. – Reikėjo sukurti naują atmosferą, dizainą, funkcijas.Neginčijama tiesa ta, kad, Šono Parkerio žodžiais tariant, „Džonatanas davė pradžią. Jis apibrėžė pagrindinę to, ką šiandien vadiname socialiniu tinklalapiu, struktūrą”.Pamačius, kokios sėkmės susilaukė portalas Friendster, San Fransiske atsirado daugybė kitų socialinių tinklalapiu, besistengu­sių atkartoti pirmtako pasiekimus. Kiekvienas jų stengėsi pirminę žmonių siejimo idėją pakreipti originaliu kampu. Vienas jų – Tickle, portalas, kuris, matydamas Friendster patrauklumą, pakeitė savo paslaugų pobūdj. Prieš tai jo vartotojai galėdavo atlikti apklausas ir testus. Du kitus naujus socialinius tinklalapius – Linkedln ir Tribe. net – jkūrė Abramso draugai.

Reidas Hofmanas (Reid Hoffman)  Friendster investavo dau­giausia, |dėjcs 20 000 dolerių iš 100 000, kuriuos Abramsui pavyko surinkti pradiniame etape. Hofmanas – viena pagrindinių figūrų socialinių tinklalapiu istorijoje. Vienas mąsliausių vadovų Silicio slėnyje savo tvirtai sudėtu stotu sukuria patikimą šios verslo šakos jvaizdj. Gerokai anksčiau, 1997-ųjų rugpjūtį, jis sukūrė pažinčių portalą SocialNet.Jo vartotojams parenkami galimi partneriai pagal tai, kokią informaciją nurodė savo profilyje. Kai kurie vadina pačiu pirmuoju socialiniu tinklalapiu, bet ne pats Hofmanas. Bet kokiu atveju, verslo požiūriu portalui sekėsi ne per geriausiai (nors kai pardavė, investuotojai atgavo pinigus), O 2003-iųjų gegužę, po trijų mėnesių nuo Friendster atsiradimo, Hofmanas paleido Linkedln -socialinj tinklalapj verslo žmonėms. Hofmanas tikėjo, kad sociali­niai tinklalapiai turėtų pasidalyti į dvi kategorijas – asmeninius ir skirtus verslui – todėl tai nebuvo konkuravimas su Friendster. Dar šiandien tebeklestintis Linkedln daug kuo panašus \ Ryze. Vartotojo susikurtas profilis iš esmės yra jo C V. Portalo vartotojai ieško darbo ir prašo kitų verslininkų rekomendacijų ar patarimų.

pazintys suaugusiems-www.meiluziai.lt

Renesanso laikų kvepalai

Saliu (Salut) ir Susi (Soucis). 1936-1939 metai mados namų savininkei buvo vaisingiausi. Vitrinose pasirodė Šoking {Shocking), supilti į akivaiz­dų siurrealistinį flakoną, kuris vaizdavo manekenę, primenančią vieną iŠ modeliuotojos klienčių Mei Vest (Mae VVest). Artistė amerikietė ilgainiui tapo parfumerių mūza; jos kūno formas atkartojo jos draugas Marselis Roša, kurdamas kvepalų Fem (Femme- “Moteris”) flakoną. Chocking fla­konas buvo “papuoštas” metro juosta, apvyniota aplink buteliuko kaklelį, sukryžiuota “per juosmenį”, ir dirbtinių gėlių puokšte, pritvirtinta prie kak-elio. Kitas, Sleeping, kvepalų flakonas buvo žvakidės formos, su viena “uždegta” žvake – raudono krištolo kamštis vaizdavo liepsną. Šį fantastiš­ką kūrinį papildė blyškiai melsvos spalvos kūgio pavidalo įpa­kavimas, imituojantis žvakės gesiklį. 1945 m. Salvadoras Dali nupiešė nuostabųjį flakoną Rua Solej (Roy Soleil – “Karalius Saulė”): auksinis, apskritas spindintis kamštis su mąsliu veidu. Flakono pamatas vaizduoja uolą, kurioje auksu atsispindi mė­lyna jūra. Visa tai įpakuota į kriauklės formos dėžutę. Po Antro­jo pasaulinio karo publika nustojo vertinti Elzos Siapareli origi­nalumą, ir 1954 metais jos salonai užsidarė. “S” raidė buvo pa­prasčiausias būdas ženklinti savo kūrinius ir pateikti kvepalus lyg šeimos nuosavybę. Ilgainiui atsirado poreikis ženklinti kve­palų priklausomybę tam tikrai žmonių grupei, vadovautis kve­palų kūrimo patirtimi, siūlant rinkai naujus kvepalus. Ermeso {Hermes) firmos Kales {Caleche- “Brika”) 1961 m., vėliau Eki-paž (Equipage) ir Amazon {Amazone) kvepinkis.lt sietini su pačios firmos veikla – balnų ir pakinktų gamyba. 1947-1979 metais Dioro firma kaip iš patrankos iššaudavo savo pavadinimo variantus: Miss Dior, Diora-ma, Diorissimo, Diorling, Diorella, Dioressence. Žano Patu firma, ne to­kia savimyla, savo kolekcijas sieja su tam tikrais įvykiais: Normandie (taip vadintas ir garlaivis, 1935 m. nuleistas į vandenį); Vakans (Vacances –“Atostogos”) pasirodo 1936 m., įteisinus apmokamas atostogas; Colony -1938 m., nes pradėjus sklisti karo gandams, daug žmonių svajojo apie išvy­kimą; Ler atandiu (CHeure attendue- “Sulaukus tos valandos”) – 1946 m. atėjus Išsivadavimo sąjūdžio laikams. Mūsų laikais ne taip paprasta sugal­voti kvepalų pavadinimą, tolyn – dar sunkyn. Pasaulinei rinkai – svar­biausia sugalvoti įvairiomis pasaulio kalbomis lengvai ištariamą pavadini­mą, kad jis niekam nesukeltų nemalonių pojūčių; be to, ne mažiau svarbu tapti to pavadinimo savininku. Nuolat ieškoma, dirbama, net pasitelkus kompiuterius bandoma sudaryti maloniai skambančius pavadinimus, pri­imtinus bendrovėms, kurių produkcija žinoma visam pasauliui. Supranta­ma, aptikti “perlą” yra ganėtinai sunku. Taip atsitiko su Kristiano Dioro firmos kvepalais Opium ir Puazon (Poison – “Nuodai”). Jų pavadinimai suprantami visam pasauliui, tačiau ganėtinai šokiruojantys: ar kas įsivaizdavo, kad kvepalus galėtų taip pavadinti.joop-femme-edt-moterims-100ml

Odos įdegis ir kosmetikos priemonės

 

  • Moterims, turinčioms probleminę pigmen­tuotą odą, vykstant i karšto klimato zoną reko­menduojama 1—2 kartus apsilankyti so­liariume ir odą paruošti saulės vonioms.
  • Veiksmingiausios priemonės — „Sun block” kosmetika, turinti keletą apsauginių filtrų.
  • Niekada nenaudokite praėjusio sezono ap­sauginės kosmetikos likučių, net jeigu juos laikėte šaldytuve.
  • Jeigu nuo apsauginės kosmetikos išbėrė, nenaudokite jos ir pabandykite išsiaiškinti išbėrimo priežastis.

♦ Nenaudokite apsauginės kosmetikos, jei­
gu etiketėje pažymėta PABA. Ji netinka žmo­
nėms, alergiškiems benzokainui, prokainui, sid-
fanilamidams, tiazidams.

Be to, produkcija su PABA nudažo drabu­žius geltona spalva.Akis saugokite akiniais nuo saulės, nes ultravioletiniai spinduliai kenkia akies ragenai.

Saugokite ne tik akis, bet ir lūpas, patepkite jas higieniniu lūpų pieštuku.

♦ Atminkite, kad kai kurios farmacinės me­
džiagos didina fotojautrumą.

  • Žinokite, kad į vandenj ultravioletinis spinduliavimas prasiskverbia net iki 0,6 metro.
  • Degintis rekomenduojama praėjus 1 — 1,5 vai. po valgio. Geriausias deginimosi lai­kas (bent jau pirmomis dienomis) — nuo 9 iki 11 vai. ir nuo 17 iki 19 vai., nes vidurdienio saulės neigiamas poveikis yra didžiausias.
  • Kai būnate saulėje, užsidenkite galvą.
  • Deginantis nerekomenduojama gerti šal­to vandens ir stiprių gėrimų. Geriau išgerti žalios arbatos. Ji gerai malšina troškuli
  • Geriausia degintis judant. Bus nuostabu, jei pasivaikščiosite basos per pakrantės smėlį, o jūsų kojas gaivins sūrus jūros vanduo.
  • Jei teikiate pirmenybę ramybei, gulėkite taip, kad galva būtų šiek tiek pakelta. Gulė-damos pasistenkite neužmigti, nerekomenduo­jama ir skaityti. Daugiau panašių straipsnių rasite mūsų bloge www.kvepek.eu.beyonce-midnight-heat-edp-moterims-50ml

Metalo gaminiai gyvenime

Metalas yra svarbus mūsų gyvenime.Praktiškai mes be metalo negaletume išgyventi,nes jis atlieka svarbų vaidmenį tarp zmonių.Iš jo mes galime pasigaminti begalo įvairių daigtų,kurie mums labai padeda,ir palengvina gyvenimą. Metalas yra naudojamas labai plačiai : medicinoje,buityje,technikoje,statybose ir įvairiose kitose srityse.Iš metalo mes pasigaminame tvirtų įrankių,baldų,tvorų ir kitų buičiai reikalingų daiktų.

Gyvenimas be metalo neįsivaizduojamas.Net gi kiekvieną dieną mums reikalingas metalas : šaukštai,šaukšteliai,šakutės,peiliai,puodai,keptuvės,net gi kriauklės ir tos pagamintos iš metalo.

Iš senų senovės mūsų protėviai išrado metalą.Laikui bėgant mes pradėjome jį tobulinti.Jis tapo mūsų kasdienybės įrankiu. Metalas palengvina mums gyvenimą,nes stovintys namai yra sutvirtinti metalu,tarp betono yra įlieti metalinės armatūros,o kitur naudojami metaliniai armatūrų strypai.Virš langų perdangos vadinamos sijomis,kuriose yra metalo.

Turbūt metalas yra vienas iš svarbiausių medžiagų,kuris pasitarnauja žmogui ir jam palengvina gyvenimą.Vienas iš svarbiausių faktų įrodančių,kad metalas yra žmogui naudingas : automobiliai,autobusai,traukiniai,sunkvežimiai,dviračiai,sunkioji technika…

Kur bepasisuktume,vien tik egzistuoja metalas.Namai,automobiliai,maistui ir buityje naudojami įrankiai,kurie atspindi faktą,kad be metalo išgyventi neįmanoma.

Mes galėtumėme ilgai ginčytis,kam svarbiau naudojamas apdirbtas metalas moterims ar vyrams.Moterys naudoja metalą,kaip papuošalus : įvairūs auskarai,segės,sagės,kaklo papuošalai,žiedai,grandinėlės,net ir apatiniame trikotaže būna panaudoti metaliniai aksesuarai :,įvairios grandinėlės,sagtelės,susegimai,firmų ženkliukai,sagutės…Taip pat naudoja kaip stalo įrankius.Galėtume vardinti ir vardinti ,kiek jo ir kur yra ir ten ir šen ir bei ten.

Vyrai metalą naudoja dar platesniu profiliu.Vienas iš pagrindinių kriterijų yra naudojamas metalas karinėje technikoje.Pagrindinis metalo įrankis yra ginklas,tankai.Tarpkarinių priemonių metalas paskirstytas labai plačiai.Statyboje įvairūs įrankiai : plaktukas,replės,atsuktuvas,žnyplės,glaistyklė,trintuvė,oblis,suktukas,drėlė,porfuratorius,kampinis šlifuoklis,fenas,bulgarkė ir daugelis kitų įvairių ir plačiai naudojamų statyboje iš metalo įrankių.Statybinės medžiagos pagrindinės naudojančios metalą išteklės : varžteliai,vyriai,durų rankenos,baldų laikikliai,laminatinės juostos,viniukai,medvaržčiai.Buitinėje tecnikoje : šaldytuvai,šaldikliai,skalbimo mašinos,mirobanginės krosnelės,orkaitės,kaitlentės,dujinės viryklės.

Populiariausi iš metalo naudojami žmonėms misti yra įrankiai.Net ir mobiliuosiuose telefonuose yra metalinės konstrukcijos,vadinamų detalių,kurios naudojamos radiotechnikos srityse : mikroschemos,varžos,diodai,tranzistoriai,tiristoriai.Be mobiliūjų telefonų neįsivaizduotume savo gyvenimo.Atsakymas būtų paprastas be metalo tas pats kaip ir be rankų.Arba grįžtume į akmens amžių,kur dar nebuvo atrastas metalas.

Šiandien populiarus metalo naudojimas būtų tarp jaunimo sporto įrankiai : svarmenys,treniruokliai,štangos,staklės,hanteliai,giros ir taip toliau.Turbūt šioje sporto šakoje yra naudojamas labai didelis metalo kiekis lavinti ir ištreniruoti žmogaus raumenį.Kitose sporto šakose taip pat naudojamas metalas : ietys,diskai,irklai,kanojos,baidarės,golfo lazdos.Dar metalas plačiai yra naudojamas laivų gamyboje.Visas laivo metalo konstrukcija yra sudaryta iš lengvo metalo liejiinių.Taigi metalas mūsų gyvenime yra viskas.

angaro-statyba-1-metalo-gaminiai.lt

Kvepalai Senovėje

Nuo pat senujų laikų moterys visada norėdavo būti gražios,mielos ir išskirtinės nuo kitų.Jos ivairiapusisškai save dabina ir puošia yvairiais auskarais,pakabukais ar sagėmis.Senovės indijoje  moterys ypatingai daug ir išraiškingai dažydavosi ypatingai jaunesnės ir nevedusios kurios norėdavo suvilioti savo antrąją pusę ir susilaukti su juo vaikų.Dabartinėje visuomenėje moterys nori būti kuo toliau tuo labiau savarankiškesnės ir isilieti i bendruomenės gyvenimą kuo giliau,noriai dalyvauja yvairiuose renginiuose ir pristatymuose.Dalyvaujant kokiame seminare ypatingai svarbu gerai ir išraiškingai atrodyti ir kvepėti,todėl kiekviena moteris šiais laikais kvepinasi savo išskirtinai pabrėžiančiais kvepalais.Kvepalai padeda geriau atrasti kontakta su kitais asmenimis,o ypatingai tai jaučiasi iš kitos lyties atstovų pusės.

 

kvepalai-pigiau-kvepinkis.lt